apartmanok bérbeadása

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

1) Az Öko-Montage Kft. az Ön által a honlap használata során megadott személyes adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Öko-Montage Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

2) Adatkezelő: az adatok kezelője a Öko-Montage Kft. (székhely: 1108 Budapest, Maglódi út 12/A, cg.: 01-09-910370)

3) Kezelt adatok fajtája és kezelésük jogalapja: a felhasználónak a www.bajnokokhazal.hu honlapokon keresztül küldött e-mail üzenethez az alábbi rovatokat kell kitöltenie:

·         Név, e-mail cím, tárgy, üzenet

A regisztráció során a fentiek szerint megadott adatok rögzítésre kerülnek. Az adatkezelés az érintettek fentiek szerinti önkéntes hozzájárulása alapján történik.

4) Adatkezelés célja: A II/3. pontban megjelölt adatokat a Öko-Montage Kft. kizárólag a felhasználóval való kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra és üzleti tevékenységével kapcsolatos, a felhasználó regisztrációjának megfelelő hírlevél küldése céljából használja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja, hogy a Öko-Montage Kft. a részére megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és a fenti célból felhasználja. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatot nem jogosult használni.

5) Adatok törlési határideje: A regisztráció során megadott adatok addig maradnak a rendszerben, amíg a regisztrált felhasználó nem kezdeményezi azok törlését. A törléssel egyidejűleg helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználó által törölt adat.

6) Adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás: Az adatkezelő jogosult az adatokat az általa megbízott harmadik személynek adatfeldolgozás céljából átadni. Az adatfeldolgozó az adatokat az adatfeldolgozáson kívül más célra nem használhatja, továbbítására nem jogosult. Az adatkezelő az adatokat a fentieken kívül harmadik személynek kizárólag a jogszabály által kötelezően előírt esetben jogosult és egyben köteles továbbítani.

7) Az érintett tájékoztatás kérési joga: A felhasználó jogosult a honlapon megadott személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatokra, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A felhasználó jogosult kérni a regisztráció során megadott adatai helyesbítését, törlését. A tájékoztatás, helyesbítés és törlés az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címen kérhető.

8) Felhasználó jogai személyes adatainak védelmével kapcsolatban: Amennyiben a felhasználó személyes adatai védelmének honlap üzemeltetője általi megsértését észleli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett jogérvényesítési lehetőségekkel élhet, illetve jogosult az Adatvédelmi Biztos irodájához fordulni (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

9) Belső adatvédelmi felelős neve: Fülöp Ildikó, elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.